W dniu 03.08.2016r., w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie miało miejsce przekazanie pamiątek na rzecz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Podczas uroczystości, tytułem wprowadzenia zebranych w tematykę dzisiejszego spotkania głos zabrali: płk Bogdan Kornatowski Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Mokotowie, Jacek Pawłowicz Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Wojciech Borowik Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Jerzy Obrębski Przewodniczący Związku Regionalnego Płockiego NSZZ „Solidarność”.

Przekazane w dniu dzisiejszym przedmioty pochodzą z różnych okresów PRL-u. Dużą część materiałów datuje się na okres stanu wojennego, to głównie wydruki, ulotki, kartki i prace wykonane przez internowanych w Mielęcinie w 1981 roku. W zbiorach znalazły się też przedmioty codziennego użytku, związane z życiem więziennym z wcześniejszych okresów, elementy odzieży więźnia, części umundurowania i uzbrojenia funkcjonariuszy. Na szczególną uwagę zasługuje przekazane przez Dyrektora mokotowskiego aresztu godło Polski z orłem bez korony z 1947 roku asygnowane przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.

Setki przedmiotów przekazanych dzisiaj Muzeum będą z pewnością stanowiły cenne eksponaty dokumentujące najnowszą historię Polski

 

por.Aneta Wilkos-Hernik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej