25 października br., na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku uroczyście otwarto nowo powstałą halę produkcyjno - magazynową, sfinansowaną ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Od listopada w Zakładzie Karnym w Kamińsku przybędą nowe miejsca pracy dla blisko 200 osadzonych.

Realizując zamierzenia Rządowego Programu „Praca dla więźniów" Zakład Karny w Kamińsku uroczyście obwieścił zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w hali produkcyjno - magazynowej.

Praca dla więźniów
25 października br., na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku uroczyście otwarto nowo powstałą halę produkcyjno - magazynową, sfinansowaną ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Generalnym wykonawcą jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”. Od listopada w Zakładzie Karnym w Kamińsku przybędą nowe miejsca pracy dla blisko 200 osadzonych.

Praca dobrem ogółu
Zakład Karny w Kamińsku daje możliwość zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego tej kategorii skazanych, wśród której ze względu na warunki odbywania kary i charakter popełnionego czynu pracuje stosunkowo najmniej osadzonych.

Wymierne korzyści
Realizacja inwestycji umożliwia rozszerzenie zakresu pracy więźniów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających osadzonych. Infrastruktura, zaplecze oraz potencjał Zakładu Karnego w Kamińsku sprzyjały podjęciu decyzji o budowie hali. Docelowo do zatrudnienia w powstałej hali kierowani będą skazani posiadający zobowiązania alimentacyjne oraz inne zobowiązania finansowe. Praca skazanych jest czynnikiem wychowawczym, który znacząco wpływa na powodzenie procesu resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Przecięcie wstęgi
Oficjalnego przecięcia wstęgi inaugurującego otwarcie hali dokonali: pan płk Andrzej Leńczuk - Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, pani płk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, pani Katarzyna Strzelczyk - Z-ca Dyrektora Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, pan Marcin Wachsman - Dyrektor Zakładu Nova Mazur Design w Bartoszycach oraz pan płk Cezary Kosacz - Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku. Waga i znaczenie ceremonii podkreślona została przez poświęcenie hali, którego dokonał ksiądz dziekan Jan Puławski. Podczas uroczystości obecny był Miron Sycz - Wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Ponadto gościliśmy lokalnych samorządowców oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb. Wszyscy przybyli na uroczystość mogli zapoznać się z galerią zdjęć prezentującą powstanie hali, jak i z profilem produkcyjnym nowo otwartego miejsca. Funkcjonariusze Służby Więziennej przygotowali film prezentujący tematykę zatrudnienia osadzonych oraz realizację inwestycji w Zakładzie Karnym w Kamińsku.

Tekst: mjr Piotr Ilczyszyn
Zdjęcia: Foto "ADRUM" Dariusz Rumbuć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej