W piątek 31 stycznia 2020 roku w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych odbyło się uroczyste otwarcie i przekazania do użytku hali produkcyjnej, wybudowanej ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, w ramach realizacji Programu „Praca dla więźniów”.

Kolejna inwestycja programu „Praca dla więźniów”

Wybudowany obiekt jest kolejną inwestycją w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów". Produkcję w Przytułach Starych uruchomi Jarosław Adamski właściciel przedsiębiorstwa METAL-TECHNIK s.c. z Gałkówki. Kontrahent zobowiązał się przez okres nie krótszy niż 10 lat zatrudniać co najmniej 100 skazanych w miesiącu w wymiarze pełnego czasu pracy. Planowany profil przedsiębiorcy to produkcja części do maszyn rolniczych i konstrukcji metalowych. Zatrudnienie będzie odbywało się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo jednostki i społeczeństwa. W nowo wybudowanej hali skazani rozpoczną pracę na początku lutego 2020 roku.

Readaptacja społeczna

Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych płk Tomasz Dąbrowski, witając gości oraz inaugurując uroczystość otwarcia hali, powiedział:

Celem współczesnej kary jest przede wszystkim szeroko pojęta społeczna rehabilitacja sprawcy przestępstwa. Instytucje penitencjarne niezależnie więc od funkcji ochronnej, zobowiązane są do przygotowania skazanego do życia na wolności i prowadzenia działań na rzecz jego readaptacji społecznej.

Dyrektor dodał, że:

W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się w pierwszej kolejności – pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, oraz nauczanie. Hala Produkcyjna w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, przedsiębiorcy prowadzący w niej działalność gospodarczą – wypełnią te cele.

W uroczystości uczestniczyli: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej ppłk Piotr Gomułka oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, lokalnych służb mundurowych jak również organów samorządu terytorialnego. Nie zabrakło kontrahentów zewnętrznych i pracodawców zatrudniających skazanych, osób duchownych oraz dyrektorów jednostek penitencjarnych okręgu białostockiego i kadry zakładu karnego.

 

https://sw.gov.pl/galeria/Uroczyste%20otwarcie%20Hali%20Produkcyjnej%20w%20Zak%C5%82adzie%20Karnym%20w%20Przytu%C5%82ach%20Starych

https://warszawa.tvp.pl/46448326/31012020

 

opracowała: mjr Agnieszka Chaberek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej