W Areszcie Śledczym w Kielcach w ramach wymiany sędziów i prokuratorów Unii Europejskiej miała miejsce wizyta edukacyjna dwóch prokuratorów z Hiszpanii i Rumunii.

          W minionym tygodniu w ramach programu EJTN (European Judical Training Network), przy współpracy z Prokuraturą Rejonową Kielce – Wschód, odbyła się wizyta śledczych, podczas której zostali zapoznani z funkcjonowaniem Aresztu Śledczego w Kielcach. W trakcie spotkania mieli możliwość zaobserwowania specyfiki służby funkcjonariuszy z różnych pionów Aresztu Śledczego w Kielcach. Na zakończenie wizyty Pan płk Włodzimierz Więckowski - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie zapoznał zaproszonych gości z różnymi aspektami polskiego więziennictwa.

mjr Michał Głowacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej