W dniu 03 maja 2020 roku funkcjonariusze z działu ochrony Aresztu Śledczego w Kielcach udaremnili próbę przekazania przedmiotu niedozwolonego.

W trakcie pełnienia służby na stanowisku uzbrojonym, funkcjonariusz Służby Więziennej wezwał nieznaną osobę by oddaliła się od zewnętrznego muru więziennego. Osoba ta wówczas przerzuciła przez mur przedmiot niewiadomego pochodzenia, który upadł na pas ochronny.

W znalezionej paczce ujawniono 48 tabletek koloru jasnego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że są to środki odurzające. O zaistniałym zdarzeniu poinformowano funkcjonariuszy Policji, którzy zabezpieczyli przekazany materiał dowodowy.

Dyrektor wszczął czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie okoliczności powstania i przebiegu zdarzenia.

Ostatnie próby przemycenia na teren Aresztu środków niedozwolonych miały miejsce w dniach 22 maja i 30 kwietnia 2017 r. oraz 15 września 2019 roku.

mjr Michał Głowacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej