W dniu 15 kwietnia 2019 roku w Łupkowie odbyła się uroczystość zasadzenia Dębów Pamięci uhonorowujących funkcjonariuszy Straży Więziennej - Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Trzy rocznice – jedno upamiętnienie
Inspiracją do zorganizowania uroczystości były trzy przypadające w 2019 roku, rocznice: 100 - lecie istnienia Służby Więziennej, 50 – lecie funkcjonowania Zakładu Karnego w Łupkowie i ulokowana chronologicznie pomiędzy nimi, 79 rocznica Zbrodni Katyńskiej, a więc rocznica zamordowania 21 851 przedstawicieli elit – wojskowych, naukowców, lekarzy, inżynierów, prawników, duchowieństwa, Policjantów, ale także co najmniej kilkuset funkcjonariuszy przedwojennej Straży Więziennej. Trzech z Nich Adama Olearskiego, Antoniego Dziubana i Józefa Czerniaka – służących w Niepodległej i dla Niepodległej Polski uhonorowaliśmy, sadząc każdemu z Nich Dąb Pamięci, będący odtąd Ich symbolicznym grobem na ojczystej ziemi.

 

Uczczenie pamięci to wspólna sprawa
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Rodzin Katyńskich z Izabellą Sariusz – Skąpską na czele, poseł dr Piotr Uruski, samorządowcy na czele z Januszem Cecułą – zastępcą Starosty Sanockiego, przedstawiciel Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie mjr Krzysztof Jakubek, kierownictwo Zakładu Karnego w Łupkowie z Dyrektorem płk Adamem Zarzycznym, przedstawiciele Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, delegacja NSZZFiPW, a także duchowieństwo, regionaliści oraz mieszkańcy Łupkowa.

 

Pamięć historyczna to element tożsamości
Wszyscy uczestnicy uroczystości podkreślali wagę jaką w życiu każdego człowieka, a tym samym Wspólnoty – w Małej Ojczyźnie, regionie, grupie zawodowej czy pokoleniowej, a szczególnie tej Narodowej – ma Pamięć Historyczna. Upamiętnienie funkcjonariuszy przedwojennej Straży Więziennej, do której myśli penitencjarnej i etosu służby odwołuje się dzisiejsze więziennictwo to element kształtowania tej Pamięci. Etos ten zasadza się zaś na powołaniu do służby Niepodległemu Państwu Polskiemu i ogniskowaniu swej energii na sprawie poprawy człowieka. W tym też duchu w tej swoistej „żywej lekcji historii” uczestniczyli też osadzeni z łupkowskiej jednostki, którzy w trakcie wystąpienia dr Joanny Potaczek uzyskali skondensowaną, ale pełną wiedzę na temat Zbrodni Katyńskiej – motywów jej wprowadzenia, nieludzkiego Jej przebiegu, chronologii ujawnienia jaki dziesiątek lat zakłamywania historii oraz zacierania Jej śladów.

 

Dąb Pamięci – Dąb Przyszłości
Posadzenie Dębów Pamięci ku czci zamordowanych więzienników to efekt pracy kilkunastu osób – funkcjonariuszy Służby Więziennej, samorządowców, naukowców i regionalistów, poszukujących informacji na temat uhonorowanych bohaterów i wspólnie organizujących samą uroczystość. To wszystko, poza oddaniem hołdu dla przeszłości, stanowi jednak także pomost do przyszłości. Posadzone w dniu 15 kwietnia 2019 roku Dęby Pamięci będą kanwą dla historycznej edukacji i nauki patriotyzmu dla miejscowej społeczności, młodzieży, turystów odwiedzających tę część Bieszczad, wreszcie punktem wyjścia dla opartej o historię działalności resocjalizacyjnej.

 

Tekst: kpt. Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: st. szer. Marek Fejdasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej