Konferencja zorganizowana w ubiegły piątek przez Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, zainaugurowała Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na Podkarpaciu. W konferencji uczestniczyła pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki i pan Wojciech Węgrzyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

Idea „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” narodziła się w roku 2000. Od samego początku była ona ściśle związana z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który przypada na dzień 22 lutego. Podejmowane w trakcie Tygodnia akcje mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Biorący udział w konferencji wiceminister Wojciech Węgrzyn zaznaczył, że tegoroczna formuła Tygodnia Pomocy różni się od tych z lat poprzednich. Opiera się bowiem głównie na działaniu Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, które od 23 do 28 lutego prowadzić będą w swoich placówkach interdyscyplinarne dyżury dla osób pokrzywdzonych. W naszym regionie jednym z podmiotów biorących udział w akcji jest organizator spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny.

Stowarzyszenie posiada swoje oddziały i placówki na terenie całego województwa Podkarpackiego. Od roku 2005 świadczy pomoc dla ofiar przestępstw, prowadząc między innymi całodobowe dyżury, niosąc pomoc doraźną i systemową dla pokrzywdzonych, udzielając wsparcia materialnego oraz psychologicznego i prawnego. Prezes Stowarzyszenia, pan Zbigniew Mierzwa podkreślał, że idea pomocy osobom pokrzywdzonym nie mogłaby być realizowana w oderwaniu od szeroko pojmowanego środowiska lokalnego – władz samorządowych, instytucji publicznych, służb mundurowych, stowarzyszeń, organizacji i mediów. Tylko działając wspólnie można zwiększać świadomość ludzi i wrażliwość na ludzką krzywdę.

W rzeszowskiej konferencji oprócz władz wojewódzkich i samorządowych uczestniczyli przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, wójtowie i burmistrzowie podkarpackich miast i gmin, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Uczestnikom przedstawiono bilans działań pomocowych, udzielanych przez Policję i Straż Pożarną poszkodowanym w naszym województwie. Podkreślano również znaczenie działań terapeutycznych – prowadzonych przez Służbę Więzienną i ich rolę w eliminowaniu przyczyn przemocy domowej i przestępstw związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

Tekst: mjr Jarosław Wójtowicz
Zdjęcia: Michał Mielniczuk, mjr Jarosław Wójtowicz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej