"Ty decydujesz" to kampania społeczna Służby Więziennej i  Straży Miejskiej, skierowana do młodzieży gimnazjalnej. Jej celem jest edukacja z zakresu problematyki uzależnień, agresji, przestępczości, znajomości prawa oraz odpowiedzialności prawnej.

Kampania składa się z trzech etapów:

- W I etapie funkcjonariusz Zakładu Karnego w Jaśle oraz funkcjonariuszki Straży Miejskiej prowadzą zajęcia edukacyjne z zakresu problematyki uzależnień, agresji, przestępczości, znajomości prawa oraz odpowiedzialności prawnej.

- W II etapie funkcjonariusze obu służb wraz z uczniami klas gimnazjalnych będą uczestniczyć w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską. Tematem spotkania będzie zdobycie podstawowej wiedzy na temat norm prawnych, potrzebie ich przestrzegania oraz odpowiedzialności karnej w przypadku wejścia w kolizję z prawem.

- W III etapie  ”Wiesz-decydujesz. Przekonaj się sam” wybrana grupa młodzieży stwarzająca problemy wychowawcze w szkole, podatna na zachowania ryzykowne będzie mogła spotkać się ze skazanymi odbywającymi karę w zakładzie karnym. Moderatorem spotkania jest psycholog więzienny.

Liczymy, że kampania trafi na podatny grunt oraz wzrośnie świadomość prawna wśród młodzieży, co przedłoży się na spadek zachowań ryzykownych.

 

Tekst : mjr Piotr Chmielewski

Zdjęcia: Straż Miejska w Jaśle

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej