14 maja 2016 roku odbyła się ogólnopolska konferencja „2. Przegląd Projektów Ludzie Twórczej Zmiany” zorganizowana przez Studenckie Naukowe Koło Twórczej Resocjalizacji i Samorząd Studentów w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

 Spotkanie zgromadziło teoretyków i praktyków szeroko pojętej resocjalizacji. Swoje inicjatywy przedstawiły organizacje pozarządowe (Fundacja Zmiana), a także osoby zajmujące się m.in. streetworkingiem, coachingiem i dramą. Konferencja miała szeroką formułę – poza wystąpieniami stricte naukowymi i prezentacjami akcji adresowanych do różnorakich grup społecznych (osadzeni, dzieci ulicy, podopieczni ośrodków wychowawczych), znalazło się również miejsce dla dwóch spektakli teatralnych (Teatr Moralnego Niepokoju, Teatr „Inaczej”) oraz występu rapera Kwiatka.
 Inicjatywa studenckiego naukowego koła spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów Pedagogium, wykładowców akademickich, jak i funkcjonariuszy Służby Więziennej.  Obecni byli m.in. reprezentanci Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce i Oddziału Zewnętrznego w Warszawie - Bemowie oraz skazani.
 Konferencja zwieńczyła dyskusja, w której udział wzięli aktualni i byli osadzeni oraz przedstawiciele administracji Zakładu Karnego we Włocławku.
 Wszystkie kolejne wystąpienia, prezentacje i rozmowy miały na celu wskazanie bądź wyszukanie nieszablonowych, wykraczających poza tradycyjne sposoby postępowania, inicjatyw i narzędzi resocjalizacyjnych oraz reedukacyjnych.        

opracował: por. Piotr Gołebiewski

zdjęcia: WSNS Pedagogium                                   

 

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej