W dniu 21 września br. na obiektach sportowych MULKS w Pustyni odbył się Turniej Dębickich Służb Mundurowych i Samorządowców w Piłce Nożnej połączony z piknikiem rodzinnym.

Na obiektach sportowych MULKS w Pustyni odbył się Turniej Dębickich Służb Mundurowych i Samorządowców w Piłce Nożnej, połączony z piknikiem rodzinnym. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica oraz Wójt Gminy Dębica. Pomysłodawcą imprezy był Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Krzysztof Kulczycki. Turniej odbył się dzięki połączonym siłom dębickich formacji mundurowych, tj. Służby Więziennej – Zakładowi Karnemu w Dębicy, Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, Komendy Straży Pożarnej w Dębicy, 33 Batalionu Piechoty Lekkiej w Dębicy. Służby mundurowe wspierały samorządy Powiatu, Miasta i Gminy. W czasie trwania meczy, równolegle odbywał się piknik rodzinny, gdzie dzieciaki wraz z rodzicami mogły brać udział w licznych zabawach, atrakcjach oraz obejrzeć pojazdy i sprzęt wykorzystywany przez formację mundurowe.

Rywalizacja sportowa była zacięta aczkolwiek w duchu fair play. Końcowa klasyfikacja po rozegraniu wszystkich spotkań przedstawia się następująco:

I miejsce – Zakład Karny w Dębicy

II miejsce – Komenda Powiatowa Straży Pożarnej

III miejsce – 33 Batalion Lekkiej Piechoty

IV miejsce – Komenda Powiatowa Policji

V miejsce – Urząd Gminy

VI miejsce – drużyna Starostwa i Urzędu Miasta

 

Najlepszy zawodnik: Tomasz Góra – Służba Więzienna

Najlepszy bramkarz: Andrzej Pietruszka – Służba Więzienna

Najlepszy strzelec: Łukasz Stefanik – Służba Więzienna

Najlepszy zawodnik fair play: Rafał Pawełek – Urząd Gminy

 

opracował: kpt Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej