W dniu 15.02.2020r. odbył się Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod Patronatem Ministra Sprawiedliwości, którego współorganizatorem był Areszt Śledczy w Kielcach. Zawody rozegrano w hali sportowej Politechniki Świętokrzyskiej.

Celem zmagań sportowych była pomoc charytatywna dla maleńkiej Hani Terleckiej, cierpiącej na nowotwór i leczonej dzięki pomocy dobrych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Na wyjazd dziewczynki do Ohio zebrano dotychczas 6,5 mln złotych.

Turniej Halowej Piłki Nożnej uroczyście został otwarty przez Rafała Nowaka – wicewojewodę świętokrzyskiego. Udział w nim wzięło 12 zespołów reprezentujących:

Policję;

Państwową Straż Pożarną;

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych;

Straż Graniczną;

Temidę Świętokrzyską;

Lasy Państwowe;

Seminarium Duchowne w Kielcach;

Pocztę Polską;

Oldbojów Kielce;

Politechnikę Świętokrzyską;

Wojewódzki Dom Kultury;

Służbę Więzienną.

Turniej wygrała drużyna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, II miejsce zajęli funkcjonariusze Służby Więziennej z Kielc a III miejsce Oldboje Kielce. W trakcie turnieju dla małej Hani zebrano od uczestników prawie 2300 zł.

Marek Kalwat – z-ca dyrektora Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej obserwując z ramienia gospodarza poziom piłkarskich zmagań, zaproponował organizatorom by zawody takie odbywały się co rocznie.

W tym miejscu na szczególne podziękowania zasługuje mjr Stanisław Brzeziński – Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Areszcie Śledczym w Kielcach, który przyczynił się do organizacji turnieju. Przy organizacji kierował się ideą integracji służb mundurowych na płaszczyźnie rywalizacji sportowej oraz potrzebą niesienia pomocy do chorej dziewczynki.

Wydatną pomoc w organizacji przedsięwzięcia sportowego wniosło również Stowarzyszenie „Kielce Oldboje”, ze swoim Prezesem Wojciechem Słabym.

mjr Michał Głowacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej