Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Barczewie jest jednym z największych oddziałów w warunkach penitencjarnych w Polsce.

15 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Trzeźwości.

Alkohol to jedna z najczęstszych przyczyn wchodzenia na drogę przestępczą. W bardzo wielu przypadkach zdarza się, że skazany jest osobą uzależnioną i aby zmniejszyć ryzyko powrotu na drogę przestępczą poddawany jest terapii w warunkach więziennych. Oddziaływania terapeutyczne w Zakładzie Karnym w Barczewie realizowane są przez specjalistyczny zespół terapeutów i psychologów. Głównym zadaniem działu terapeutycznego jest leczenie odwykowe skazanych uzależnionych od alkoholu, zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym.

Przeznaczenie oddziału

Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Barczewie przeznaczony jest dla 62 skazanych mężczyzn uzależnionych od alkoholu, odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy (30) oraz recydywistów penitencjarnych (32). Rozpoczynają oni proces trzeźwienia poprzez ukończenie terapii podstawowej. W jej trakcie poznają charakter choroby alkoholowej, uczą się radzić sobie z głodem alkoholowym, rozpoczynają obrachunek moralny identyfikując błędy popełniane w przeszłości. Uświadamiają sobie, że rozwój choroby alkoholowej można zatrzymać utrzymując trwałą abstynencję i podejmując pracę nad sobą. Rozwój osobisty mogą kontynuować po opuszczeniu zakładu karnego poprzez pracę opartą na 12 Krokach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz ukończenie terapii pogłębionej realizowanej wyłącznie w warunkach wolnościowych.

Autorski program

Program oddziału oparty jest na autorskim opracowaniu przez zespół terapeutyczny -programu ,,Nowa Szansa”, który zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o nagrodę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na program terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków psychoaktywnych, prowadzony w ramach więziennego systemu terapeutycznego. Oddział terapeutyczny w Zakładzie Karnym w Barczewie przez wiele lat był miejscem odbywania stażów przez pracowników więziennictwa z krajów byłego Związku Radzieckiego (Łotwa, Estonia, Litwa, Ukraina, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan) chcących zapoznać się ze sposobem prowadzenia zajęć terapeutycznych i wprowadzenia rozwiązań leczenia skazanych uzależnionych w swoich państwach.

Po terapii

W celu podtrzymania efektów leczenia osadzeni mają możliwość uczęszczania na terenie jednostki na spotkania Anonimowych Alkoholików. Stan pandemii spowodował brak możliwości bezpośredniego udziału osób z grup Anonimowych Alkoholików na terenie zakładu w mityngach. W celu kontynuacji współpracy oraz w celu umożliwienia uzyskania świadectw Anonimowych  Alkoholików, umożliwiono dla pacjentów oddziału, trzy razy w tygodniu  możliwość korzystania z mityngów spikerskich onlaine.

Odbycie terapii podczas odbywania kary pozbawienia wolności to dla skazanych szansa na życie w trzeźwości po opuszczeniu zakładu karnego.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Andrzej Tankielun

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej