Dobiegł końca I etap termomodernizacji Oddziału Zewnętrznego w Goleszach

Termomodernizacja obiektu Oddziału Zewnętrznego Aresztu w Goleszach wraz z modernizacją sieci c.o. i c.w.u. oraz wymiany istniejącego oświetlenia na energooszczędne, to zadanie do którego jednostka pozyskała dofinansowanie ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI www.wfosigw.lodz.pl

Wartość dofinansowania: 460 952 PLN.

Na obecnym etapie prac wykonano m.in. ocieplenie ścian i stropów, wymianę posadzek wraz z termomodernizacją w części zakwaterowania skazanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz wymianę poszycia dachowego. Zakupiono ponadto oświetlenie LED.

Jednocześnie w ramach posiadanych przez jednostkę środków wykonano prace mające na celu poprawę istniejących zabezpieczeń techniczno – ochronnych.

Kolejny etap prac przewiduje montaż kolektorów do podgrzewania c.w.u. oraz montaż pomp ciepła wraz z wykonaniem gruntowego wymiennika ciepła i skojarzeniu z instalacją c.o., montaż kociołka na zrębki o mocy do 40kW jako awaryjne źródło ciepła.

por. Jakub Białkowski

 

http://www.epiotrkow.pl/news/Wiezienie-w-Goleszach-w-remoncie.-Co-z-osadzonymi-,24526

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej