Kadra funkcjonującego w ramach Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Oddziału Terapeutycznego przeznaczonego dla skazanych recydywistów penitencjarnych uzależnionych od alkoholu zorganizowała w ramach oddziaływań postterapeutycznych wyjście skazanych na Połoninę Wetlińską

Połonina Wetlińska położona 1255 m n.p.m. to najczęściej odwiedzane przez turystów pasmo górskie   w Bieszczadach Zachodnich. Jest bowiem wspaniałym punktem widokowym, z którego rozciągają się piękne widoki na niemal całe Bieszczady, a przez swe oddalenie od zgiełku cywilizacji  miejscem szczególnie dobrze wpływającym na wyciszenie się i poddanie refleksyjnemu nastrojowi. Dzięki uprzejmości pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego zrealizowano w tej scenerii  zajęcia edukacyjne dla skazanych uzależnionych od alkoholu, będących po pełnowymiarowej terapii, wobec których  prowadzone są jednak nadal  oddziaływania postterapeutyczne. Poza więc zapoznawaniem się z walorami bieszczadzkiego krajobrazu, uczestnicy wędrówki mieli przede wszystkim wykorzystać spędzony w górach czas, jako wykładnię świadomego i trzeźwego spędzania wolnego czasu. W założeniu prowadzonych oddziaływań ma to stanowić wskazanie alternatywy dla tych skazanych, którzy przed osadzeniem czas wolny wykorzystywali w sposób destrukcyjny dla siebie i ze szkodą dla innych. Skazani - uczestnicy tego typu wyjść na nowo widzą piękne krajobrazy i kolory oraz głębię otaczającej przestrzeni, których kiedyś nie dostrzegali przez „upojone alkoholem” oczy. Walor terapeutyczny tego typu oddziaływań jest nie do przecenienia bowiem jest jednym ze źródeł motywacji i wsparcia na drodze do  w pełni trzeźwego życia na wolności.

Prowadzone w ramach Oddziału Terapeutycznego oddziaływania są podzielone na kilka etapów. Te pierwsze – szczególnie w pierwszych kilku tygodniach leczenia -  są dla uczestników trudnym spotkaniem ze sobą samym, swoimi słabościami, z krzywdami jakie zostały przez nich wyrządzone osobom bliskim i otoczeniu społecznemu. Kolejne etapy terapii mają na celu uświadomienie, że zmiana postępowania i rezygnacja z destrukcyjnych zachowań jest możliwa, zaś etapy realizowane w ramach oddziaływań postterapeutycznych mają wskazywać na konkretne działania jakie osoba uzależniona, ale nastawiona na trzeźwe życie musi podjąć by w nie powracać do nałogu. Głównym elementem, tych oddziaływań jest wdrażanie skazanych do udziału we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików, udziału w mityngach, szukania wsparcia w kryzysie. Nie mniej istotne jest też jednak wskazywanie skazanym prospołecznych sposobów spędzania czasu wolnego, także poprzez kształtowanie w sobie pasji związanej  z wędrówkami i obcowaniem z przyrodą.  Łącznie działania te, podejmowane na co dzień przez kadrę penitencjarną, mają służyć celowi nadrzędnemu – nauczeniu skazanych tego „jak pozostać trzeźwym” na wolności.

Tekst i zdjęcia : por. Katarzyna Bolek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej