Po raz kolejny w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych 8 skazanych ukończyło szkolenie kursowe w Zawodzie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

   Osadzeni brali udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych w łącznym wymiarze 120 godzin. Nabyli umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania prac w zawodzie technologa robót wykończeniowych. Udział w kursie, a co za tym idzie zdobycie nowych kwalifikacji stanowi istotny element resocjalizacji. Jest to szansa dla osadzonych opuszczających mury więzienia na zmianę dotychczasowego stylu życia oraz zwiększenie szans na rynku pracy. Dzięki zaangażowaniu w wykonywane czynności, osadzeni mają możliwość nauki pracy w grupie oraz organizacji pracy. Całość przeprowadzonego szkolenia refundowana była z środków FPPoPP. Osadzeni po ukończeniu zajęć otrzymali stosowne zaświadczenia wraz z suplementem zgodnym z przewidzianymi normami.

 

 

Tekst oraz zdjęcia: mł. chor. Karolina Miękus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej