2 września 2021 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej miało miejsce nadanie sztandaru, który z rąk Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia odebrał płk Sławomir Paszkowski, komendant Ośrodka.

Uroczystość rozpoczęła msza święta koncelebrowana w Kościele p.w. Św Maksymiliana Kolbego w Suchej. Została odprawiona przez bpa Ryszarda Kasyna, ordynariusza diecezji pelplińskiej w intencji funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka. O oprawę muzyczną eucharystii zadbał Reprezentacyjny Zespół Wokalny Służby Więziennej.

Z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej Wiceminister Sprawiedliwości, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz płk Sławomir Paszkowski złożyli wieniec pod Pomnikiem Żołnierzy Polskich Poległych w Obronie Ojczyzny w 1939 r.

Uroczystość nadania sztandaru odbyła się na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej. Sztandar z rąk Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia odebrał Komendant Ośrodka płk Sławomir Paszkowski.

Wiceminister Woś podkreślił, że sztandar jednoczy nie tylko tych, co pracują w Ośrodku w Suchej, ale scala pokolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy odbywają w nim szkolenia.

- Gdyby nie Służba Więzienna, to bezpieczeństwo nie byłoby na takim poziomie, z którego możemy się cieszyć we współczesnej Polsce. Służba Więzienia realnie służy społeczeństwu wychodząc na zewnątrz, a te dobre działania pokazują, że skutecznie realizuje właśnie te ustawowe zadania, obrony, ochrony Polaków – powiedział Michał Woś i podziękował wszystkim funkcjonariuszom za postawę, za służbę Polsce, podkreślając, jak ważne jest stwierdzenie: Służba Więzienna w służbie Rzeczypospolitej.

Gen. Jacek Kitliński w swoim przemówieniu stwierdził, że nadanie sztandaru, to uhonorowanie dotychczasowej służby i pracy wszystkich pracowników Ośrodka w Suchej. I dodał:

– Wierzę, że opierając się na ideałach
i wartościach, które symbolizuje sztandar, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, będzie tak, jak dotychczas profesjonalnie szkolił kadrę więzienną, aby słuchacze mogli z dumą i zaangażowaniem wykonywać swoją służbę w wierze
i przekonaniu, że jest ona potrzebna państwu i jego obywatelom, budując w ten sposób przyszłość naszej formacji.

Podczas uroczystości wręczono odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej", medale za zasługi w pożarnictwie oraz odznakę „Semper paratus”.

Po zakończeniu ceremonii jej uczestnicy mogli zapoznać się z wystawą „Polskie Więziennictwo 1919 – 1945 r.”.

Ustanowienie sztandaru jest wyrazem uznania i akceptacji dla prowadzonego przez OSSW w Suchej procesu dydaktycznego, który przyczynia się do osiągnięcia jednego z głównych celów Służby Więziennej, jakim jest resocjalizacja, służba człowiekowi oraz Rzeczypospolitej, a także ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Jest znakiem najlepszych tradycji Służby Więziennej, służenia społeczeństwu oraz wierności ideałom praworządności i poszanowania godności człowieka.

Na uroczystość przybyli również Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy ppłk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Andrzej Tesarewicz, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu bydgoskiego, duchowieństwo, przedstawiciele służb mundurowych i związków zawodowych fundatorzy oraz reprezentanci instytucji współpracujących z OSSW w Suchej. Galę uświetnił występ Orkiestry Wojskowej z Torunia pod batutą Kapelmistrz por. Joanny Krause. Ważnym elementem oprawy ceremonialnej był udział Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej ze sztandarem Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz pocztów sztandarowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu bydgoskiego.

Zespół Prasowy CZSW

zdjęcia st. sierż. Wojciech Łączkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej