W ramach realizowanego w Oddziale Zewnetrznym w Warszawie - Bemowie programu: "Rower - to lubię!" zorganizowano kolejne zajęcia z turystyki rowerowej, których najważniejszym elementem była wizyta w Stołecznym Centrum Kultury „Dobre Miejsce” na terenie Lasku Bielańskiego w Warszawie, gdzie otwarto zorganizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wystawę pod tytułem „Oddziały Łupaszki”.

 Inicjatywie przyświecały trzy cele: przede wszystkim upowszechnienie wśród osadzonych wiedzy na temat wojennej karty dziejów Polski; promocja postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich; poza tym także popularyzowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu (temu służył wyjazd rowerowy). Ekspozycja przedstawia sylwetkę płk. Zygmunta Szendzielarza, pseud. „Łupaszka” oraz jego podkomendnych. Składające się na nią 22 wielkoformatowe panele prezentują też szlaki bojowe 5. i 6. Brygady Wileńskiej. Całość jest bogato ilustrowana materiałami fotograficznymi.
 Sama wystawa prezentowana była w związku z rocznicami śmierci żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, znaczący jest również fakt jej otwarcia kilka miesięcy po uroczystym pogrzebie płk. Szendzielarza, a także w 70 rocznicę rozstrzelania Danuty Siedzikówny, pseud. „Inka” oraz Feliksa Selmanowicza, pseud. „Zagończyk”.
 – To nie jest wystawa mówiąca tylko o Łupaszce i jego towarzyszach broni. – napisał jeden z osadzonych biorących udział w wycieczce – Szendzielarz walczył jednocześnie z wojskami faszystowskimi, oddziałami sowieckich partyzantów oraz jednostkami litewskiej partyzantki, które kolaborowały z Niemcami. W ten sposób wystawa mówi do pewnego stopnia o Polsce zmagającej się z przeważającymi siłami okupantów, którzy zaatakowali kraj i z zachodu, i ze wschodu. Dużym przeżyciem było dla mnie zwiedzenie tej wystawy. Daje ona dużo do myślenia, skłania do zastanowienia się nad wartościami, które nie są prywatne, osobiste, ale stanowią dobro powszechne, jak na przykład wolna, niepodległa ojczyzna".
 Wycieczka na ekspozycję Oddziały Łupaszki to jeden z elementów rozbudowanego programu  zogniskowanego m.in. wokół problematyki i wartości patriotycznych. Osadzeni z OZ  Bemowo uczestniczyli już w spacerze po Warszawie śladem marszałka Piłsudskiego, brali udział w biegu upamiętniającym żołnierzy Grupy Kampinos AK, zwiedzali też miejsca związane z walkami powstańczymi w Warszawie.

W ramach programu przyswajanie wiedzy historycznej idzie w parze z propagowaniem idei patriotyzmu, narodowej i państwowej autonomii, niepodległości i demokracji, ale również promowaniem aktywnego i zdrowego stylu życia.

opracował: por. Piotr Gołębiewski, mł.chor. Artur Żurański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej