Pomoc charytatywna Służby Więziennej

Zakład Karny w Sieradzu po raz kolejny przyłączył się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej Szlachetna Paczka - projektu pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki zebranym środkom przed świętami Bożego Narodzenia rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.

Mechanizm działania akcji opiera się na darczyńcach, którzy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej potrzebujących ze społeczności lokalnych. Potrzeby te są identyfikowane przez wolontariuszy i umieszczane w anonimowej internetowej bazie danych. Z tej bazy darczyńcy mogą wybrać rodzinę, której chcą pomóc. W tym roku funkcjanariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sieradzu w charytatywnej zbiórce dla potrzebujących zebrali ponad 2,6 tys zł. Umożliwiło to zakup wszystkich niezbędnych darów dla potrzebującej rodziny pochodzącej z terenu Sieradza.

kpt. Michał Bogus

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej