W dniach 21-29 stycznia odbył się kurs przygotowawczy w formie wideokonferencji organizowany przez Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Oddział Zamiejscowy w Kikitach.

W kursie udział wzięło 116 nowo przyjętych funkcjonariuszy z 40 jednostek penitencjarnych z 13 okręgów. Uczestnicy reprezentowali 11 specjalizacji poszczególnych pionów Służby (ochronna, penitencjarna, psychologów, służby zdrowia, ewidencyjna, finansowa, kadrowa, kwatermistrzowska, organizacyjno-prawna, informatyczna i administracyjna).

Szkolenie w dobie pandemii możliwe było dzięki wprowadzonej instrukcji nr 1/2020 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wprowadzenia czasowych rozwiązań w zakresie umożliwienia przeprowadzania kursów przygotowawczych dla nowo przyjętych funkcjonariuszy na terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, w których pełnią oni służbę.

Nowoczesna baza szkoleniowa

Pierwszy raz podczas szkolenia wstępnego słuchacze mogli doskonalić swoje umiejętności strzeleckie na stanowiskach mobilnej strzelnicy kontenerowej, która została oddana do użytkowania pod koniec grudnia 2020 roku.

kpt. Ryszard Mroczkowski, mjr Andrzej Młynarczyk

zdj. mł. chor. Paweł Ferenc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej