Osoby pozbawione wolności mają możliwość udziału w szeregu szkoleń zawodowych realizowanych w Zakładzie Karnym w Kamińsku. W 2019r. zaplanowanych jest łącznie 13 szkoleń kursowych w których będzie można przeszkolić ponad 140 osadzonych.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zrealizowano już 4 szkolnia:

  • elektryk/monter instalacji elektrycznych do 1KV - 2 kursy

  • technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz - glazurnik - 2 kursy

Z projektu PO WER 2014-2020 realizowanych będzie jeszcze 5 szkoleń:

  • technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz - glazurnik - 2 kursy

  • zagospodarowanie terenów zielonych z modułem: obsługa pił spalinowych - 2 kursy

  • konserwator powierzchni płaskich - 1 kurs

Dodatkowo realizowane są szkolenia finansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, w ramach którego zaplanowane są 4 szkolenia:

  • tapicer - 2 kursy

  • stolarz meblowy - 1 kurs

  • opiekun osób chorych, starszych i niepełnosprawnych - 1 kurs

Dotychczas ukończono jedno szkolenie w zawodzie tapicer oraz opiekun osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Szkolenia są bardzo istotnym elementem procesu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, mającym duży wpływ na zminimalizowanie u skazanych ryzyka powrotności do przestępstwa. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczynia się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i powoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Tekst: ppor. Adam Lipski

Zdjęcia: mł.chor. Paweł Kuźniecow, ppor. Adam Lipski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej