Polski system penitencjarny, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Karnym Wykonawczym, gwarantuje osobom pozbawionym wolności naukę w warunkach izolacji więziennej.

Nauczanie stanowi jedną z najbardziej kluczowych form oddziaływań resocjalizacyjnych. Osoby pozbawione wolności to bardzo często jednostki o najniższym poziomie wykształcenia. Nauczanie realizowane w jednostkach penitencjarnych jest procesem dydaktycznym realizowanym przez wykwalifikowanych nauczycieli, ukierunkowanym na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Specyfika nauczania w warunkach izolacji wymaga od nauczycieli fachowej wiedzy z zakresu kształtowania odpowiednich relacji nauczyciel - uczeń tworząc w ten sposób przyjazne środowisko niezbędne dla procesu kształcenia. Szkoły działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych są szkołami publicznymi, działającymi zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

4 września 2017 r. odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Potulicach. W ramach szkoły prowadzi się nauczanie na poziomie gimnazjum, liceum ogólnokształcącego oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych kucharza oraz cukiernika. Naukę rozpocznie łącznie 87 uczniów.

W szkole przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Potulice w Zakładzie Karnym w Koronowie od 4 września 2017 r. rozpoczynają się zajęcia na poziomach gimnazjum i liceum ogólnokształcącego Będą również prowadzone kursy zawodowe o kierunku cukiernika, kucharza. Procesem nauczania zostanie objętych 108 osadzonych.

W Zakładzie Karnym we Włocławku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w roku szkolnym 2017/2018 ma przyjętych 185 słuchaczy. W ramach struktur szkoły funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na kierunkach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, elektryk, monter konstrukcji budowlanych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu to jedyna szkoła dla kobiet pozbawionych wolności w kraju. Placówka została powołana do życia w 1957 roku i obchodzić będzie jesienią swoje 60 lecie. Oferta nauczania skierowana do skazanych w roku szkolnym 2017/18 po raz pierwszy obejmie również osadzonych mężczyzn, dla których realizowany będzie kurs kucharza. W murach szkolnych zasiądzie od 4 września 80 uczniów zabiegających o uzyskanie nowych kompetencji w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych kucharza, krawca, cukiernika, oraz osadzone kobiety podwyższające poziom wykształcenia w ramach liceum ogólnokształcącego.

Poza efektami w postaci lepiej wykształconych osadzonych, Służba Więzienna daje skazanym kolejną szansę na zaistnienie w społeczeństwie.

 

Tekst: T. Trzebiatowski, K. Kuchmistrz, M. Słowiński, S. Kłosiński, T. Seroczyński

Zdjęcia: J. Nurkiewicz, T. Trzebiatowski, T. Seroczyński

 

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej