W dniu 1 stycznia 2018 roku ppłk Dariusz Rączkowski - dyrektor nowosolskiego aresztu uczestniczył w oficjalnych obchodach otrzymania praw miejskich przez miasto Otyń

Otyń do XII-wieczne miasto położone na południu województwa lubuskiego. Jako jedyna miejscowość w województwie lubuskim, a jedna z siedmiu w kraju  z dniem 1 stycznia 2018 roku otrzymał prawa miejskie po 72 latach. Otyń do 1945 roku posiadał prawa miejskie, a po włączeniu ziem odzyskanych w struktury państwa polskiego prawa te utracił. Jest to miejscowość  jedna z najstarszych w województwie lubuskim, gdyż początki jego założenia datowane są na wiek XIII. Z okazji odzyskania praw miejskich w uroczystościach brał udział ppłk Dariusz Rączkowski - dyrektor Aresztu Śledczego w Nowej Soli. Gmina Otyń jest jednym z najważniejszych kontrahentów Aresztu Śledczego w Nowej Soli ze względu na zatrudnienie skazanych przy pracach społecznych.

Tekst: por. Karolina Łabarzewska-Misior

Zdjęcia: Urząd Miejski w Otyniu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej