We wtorek, 7 czerwca br. Oddział Zewnętrzny w Warszawie - Bemowie odwiedzili studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z celów tej wizyty było zapoznanie osób, które w przyszłości będą zawodowo związane ze światem penitencjarnym, z realiami panującymi w jednostce penitencjarnej typu półotwartego i otwartego.

 Studenci mieli  okazję zweryfikować jakie są różnice w stosunku do jednostek penitencjarnych typu zamkniętego, które wcześniej mieli okazję zobaczyć.

Poznali specyfikę miejsca, strukturę  oraz szczególny charakter pracy w Służbie Więziennej. Dowiedzieli się m.in. o wykonywanych przez osadzonych pracach na rzecz podmiotów zewnętrznych, wolontariacie czy organizowanych zajęciach kultularno-oświatowych i sportowych. Zwiedzili oddziały, w których zakwaterowani są skazani, place spacerowe oraz boisko do  zajęć rekreacji ruchowej,  dzięki czemu mogli zapoznać się z infrastrukturą oraz panującymi warunkami.
Wizyta miała szczególny charakter: spotkały się z jednej strony osoby, które w przyszłości będą pełnić zawód adwokata, prokuratora lub sędziego, na razie mają zaś przygotowanie tylko teoretyczne, z drugiej administracja więzienna, z trzeciej zaś sami osadzeni. Spotkanie otworzyło więc przestrzeń do wymiany doświadczeń, opinii i poglądów, być może wpłynie też na pracę zawodową odwiedzających.

opracował: por. Piotr Gołebiewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej