16 września 2016 r. grupa osadzonych Aresztu Śledczego w Warszawie – Mokotowie, wzięła tradycyjnie udział w corocznej ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Tego dnia uczestniczący w akcji skazani uprzątnęli Skwer Antoniego Słonimskiego.

Inicjatywa sprzątania Świata ma wymiar symboliczny. Jej celem jest uświadomienie lub tylko przypomnienie  mieszkańcom naszej Ziemi o konieczności  prowadzenia mądrej gospodarki zasypującymi nas odpadami,  zarówno przemysłowymi jak i gospodarczymi. Przypomina o konieczności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz  o recyklingu – ponownym wykorzystaniu zebranych odpadów. W ramach prowadzonej akcji jej uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami prowadzenia nowoczesnej gospodarki odpadami.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Justyna Sychora

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej