Osadzeni z Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Oddziału Zewnętrznego w Goleszach uczestniczyli w akcji Sprzątania Świata.

Skazani z OZ Golesze w dniach 13-15 września porządkowali teren Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu. Natomiast osadzeni z Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 16 września sprzątali teren leśny wokół Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Sulejowie. Podczas akcji skazani zebrali kilkadziesiąt worków śmieci. Cześć odpadów na miejscu segregowano. Podczas akcji skazani wykazali się dużą aktywnością i zaangażowaniem.

ppor. Łukasz Pasek mł. chor. Łukasz Biernacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej