W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie-Bemowie odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

W dniu 29 lipca 2016 r. 45 osobowa grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego na Bemowie wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Spotkanie to związane było z przybliżeniem historii, tradycji, podstawowych celów i zadań Wspólnoty.

Anonimowi Alkoholicy to dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu etylowego, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu. Podstawą filozofii AA jest dwanaście kroków AA. Do dziś Wspólnota dotarła do 170 krajów Świata. Do Polski informacje o AA były przemycane już od 1957 roku, jednak pierwsza grupa działająca wg 12 Tradycji powstała w 1974 roku w Poznaniu. Z biegiem lat powstały inne grupy AA w całej Polsce. Obecnie w Polsce istnieje około 1800  grup. Pierwszy ogólnokrajowy Zjazd AA z udziałem przedstawicieli 34 grup AA odbył się w październiku 1984 roku w Poznaniu.
 

Dzisiaj Anonimowi Alkoholicy, to około 2 miliony mężczyzn i kobiet, którzy czuli się podobnie beznadziejnie. Spotykają się regularnie, aby dzielić się swoimi doświadczeniami, siłą i nadzieją.

 

mjr Małgorzata Nadulicz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej