1 czerwca 2016 r. funkcjonariusze wraz z osadzonymi z Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko udali się do Muzeum Fortecznego w Piątnicy.

1 czerwca 2016 r. funkcjonariusze wraz z osadzonymi z Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko udali się do Muzeum Fortecznego w Piątnicy. Umocnienia Piątnicy były częścią linii carskich fortów wybudowanych na przełomie XIX i XX wieku. W muzeum znajduje się kilka tysięcy eksponatów znalezionych w dolinie Narwi, pochodzących od czasów Potopu Szwedzkiego XVII wieku do II wojny światowej. Wyjazd był jednym z elementów realizowanych w jednostce zajęć historycznych, kształtujących wśród osadzonych integrację społeczną oraz postawy obywatelskie i patriotyczne.

 

 

 

Tekst: mjr Joanna Puchalska

Zdjęcia: por. Jerzy Niczyporuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej