2 października 2019 r. w Areszcie Śledczym w Kielcach odbyło się spotkanie poświęcone zatrudnieniu osadzonych oraz hali produkcyjnej.

          W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców zatrudniających skazanych poza terenem Aresztu Śledczego w Kielcach a także inwestora, który zatrudni osadzonych w hali produkcyjnej. W trakcie spotkania Dyrektor Aresztu poinformował przedstawicieli pracodawców o najważniejszych sprawach związanych z zatrudnieniem. Przedstawił plany uruchomienia w połowie listopada 2019 r. nowoczesnej hali produkcyjnej na terenie Aresztu. W obiekcie tym o łącznej powierzchni ponad 2 tys. metrów kwadratowych znajdzie zatrudnienie do 80 skazanych, którzy ze względu na charakter popełnionych przestępstw nie mogą opuszczać więziennych murów.

Następnie funkcjonariusze Służby Więziennej omówili bieżące najistotniejsze sprawy związane z zatrudnieniem osadzonych. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo, a także na terminowe i właściwe rozliczenia wynagrodzeń. Uszczegółowiono ustalenia z poszczególnymi kontrahentami, przypomniano o obowiązujących przepisach, w tym z zakresu BHP. Podjęto obustronne działania mające na celu profilaktykę zdarzeń.

mjr Michał Głowacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej