Wychowawcy z Zakładu Karnego w Stargardzie por. Stefan Miśkiewicz oraz por. Grzegorz Terlikowski uczestniczyli w spotkaniu z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum w Marianowie.

W trakcie prelekcji młodzież miała okazję zapoznać się ze specyfiką pracy, którą na co dzień wykonujemy pełniąc służbę jako funkcjonariusze Służby Więziennej, strukturą organizacyjną Służby Więziennej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy zadawali wiele pytań dotyczących osób odbywających kary pozbawienia wolności, warunków w jakich odbywają kary i powodów przez które trafili do izolacji. Funkcjonariusze podawali przykłady młodych ludzi, którzy kierowani ciekawością, bądź chęcią przypodobania się towarzystwu, spróbowali dopalaczy, w konsekwencji uzależnili się od nich, tracąc zdrowie a nawet życie.
Uczniowie uzyskali również informację na temat warunków jakie należy spełnić aby zostać funkcjonariuszem, a także o korzyściach płynących z pełnienia służby w naszej formacji. Funkcjonariusze zachęcali młodzież do wstąpienia w nasze szeregi oraz do podjęcia nauczania w Wyższej Szkole Kryminalistyki i Penitencjarystyki w Warszawie. 

Spotkania takie pełnią funkcje edukacyjną oraz prewencyjną, służą zapobieganiu niepożądanym zachowaniom na przykładzie osób, które nie stosują się do wymogów społecznych i trafiają do izolacji.

Tekst, zdjęcia: por. Grzegorz Terlikowski

 

.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej