W miniony poniedziałek oficerowie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej w Kielcach zapoznali aplikantów z zasadami obowiązującymi w Areszcie Śledczym w Kielcach.

           W trakcie szkolenia przyszli adwokaci poznali specyfikę Aresztu Śledczego w Kielcach, w tym różnorodność grup i podgrup klasyfikacyjnych nadawanych osobom osadzonym, a także podstawy prawne regulujące pobyt pełnomocnika ustawowego na terenie jednostki penitencjarnej. Omówiono zasady obowiązujące przy wejściu na teren aresztu, ubiegania się o widzenie z mandantem. W części praktycznej aplikanci zobaczyli pomieszczenia gdzie są realizowane widzenia z adwokatami, funkcjonariuszami służb, odprawiane Msze Św., a także mogli porozmawiać ze skazanymi o sprawach związanych z pobytem w izolacji penitencjarnej.

mjr Michał Głowacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej