W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady do spraw Sportu i Rekreacji oraz funkcjonariuszy odpowiedzialnych za prowadzenie działalności sportowej dla funkcjonariuszy w jednostkach.

Przedstawiono nowe osoby wchodzące w skład Rady do spraw Sportu i Rekreacji. Podczas spotkania podsumowano działalność sportową w 2017 r. Ustalono kierunki rozwoju sportu w jednostkach organizacyjnych. Przedstawiciele jednostek zaprezentowali główne imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane w br. Przedstawiono harmonogram zawodów i rozgrywek okręgowych w 2018 r. Omówiono poszczególne imprezy ogólnopolskie oraz wyznaczono osoby odpowiedzialne za przygotowanie drużyn okręgowych. Zaopiniowano wnioski dotyczące podziału środków finansowych przeznaczonych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej na działalność sportową i rekreacyjną.

 

Na zakończenie spotkania przekazano do jednostek sprzęt sportowy dla funkcjonariuszy.

 

 

Tekst: mjr Mariusz Budny

Zdjęcie: szer. Katarzyna Górecka

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej