Szerzenie się pandemii COVID-19 może być bardzo stresujące dla wielu osób. To, jak funkcjonujemy w tak trudnym czasie, zależy od naszych predyspozycji, doświadczeń, uwarunkowań, a także od otoczenia, w którym żyjemy.

Stres w izolacji więziennej

Izolacja więzienna w połączeniu z niepokojącymi informacjami przekazywanymi za pośrednictwem mediów, może potęgować stres i poczucie bezsilności także u osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Przeciwdziałając temu zjawisku kadra penitencjarna Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, w kontaktach z więźniami kładzie szczególny nacisk na wsparcie psychologiczne oraz kształtowanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem.

Aktywność fizyczna, pasje, nowe zainteresowania w walce ze stresem

W krasnostawskim areszcie skazani mają możliwość uczestniczenia w licznych kołach zainteresowań. Największym uznaniem więźniów cieszą się koła: rekreacyjne, plastyczne, muzyczne, ekologiczne, kina niezależnego oraz dyskusyjny klub książki. W ramach zajęć więźniowie uczą się sposobów konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, złością, gniewem. Oswajają lęk i negatywne emocje. Kształtują sumienność i cierpliwość. Poznają siebie, swoje możliwości i rozwijają zainteresowania. Celem dotarcia do jak najszerszej populacji więźniów, kadra penitencjarna realizuje również szereg audycji radiowęzłowych, w których więźniowie uczeni są prostych i konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem, napięciem oraz negatywnymi emocjami, aby zdobyte umiejętności wykorzystać w teście zbiorowej odpowiedzialności i cierpliwości w obliczu złożonych problemów, z którymi mierzy się teraz cały świat.

„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie” – Św. Jan Paweł II

 

Opracował: chor. Magdalena Łukowiec, st. szer. Anna Poniedziałek

 

Radio ESKA - w jaki sposób osadzeni radzą sobie ze stresem

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej