Kolejnym miejscem jakie odwiedziliśmy w ramach organizowanych pieszych wiecieczek było Muzeum Więzienia Pawiak. W Polsce możemy spotkać wiele miejsc, szczególnie związanych z martyrologią narodu. Cierpienie, wojny, strach i zniszczenia na stałe wpisały się w krajobraz naszej Ojczyzny. Aby wspominać, przeżywać, a przede wszystkim poznać historię należy je odwiedzić.

    Pawiak to  więzienie, które nabrało szczególnego znaczenia w czasie II wojny światowej. W Pawiaku umieszczano osoby zatrzymane w łapankach, członków ruchu oporu i więźniów politycznych. Położone w ścisłym centrum miasta więzienie było świadkiem masowych zbrodni, które wstrząsnęły okupowaną Warszawą. Ogółem rozstrzelano tutaj ok. 37 tys. więźniów, a ok. 60 tys. wysłano stąd do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty.

      Wizyta na Pawiaku była dla nas nie tylko bardzo ciekawym doświadczeniem, ale także świetną lekcją historii, króra na długo pozostanie w pamięci.

Opracował: por. Piotr Gołębiewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej