W ZK Wierzchowo wychowawcy prowadzą program readaptacji społecznej skazanych, którego celem jest między innymi działalność charytatywna. Zespół pomocy charytatywnej „Serce w kratkę” tworzą skazani Michał, Emil, Paweł, Józef.

Od kilku lat wspierają dzieci i młodzież zamieszkujących Gminę Wierzchowo, podopiecznych OREW Gudowo, oraz inne potrzebujące rodziny z terenu całej Polski. Jak sami twierdzą daje im to niesamowitą satysfakcję i zadowolenie. To wielka przyjemność móc ofiarować coś od siebie. W tym roku wielu skazanych przyłączyło się do grupy i wsparło swoimi datkami cel akcji. Dzięki temu „Serce w kratkę” przygotowało ponad 60 paczek. Zostały one ofiarowane dzieciom w OREW Gudowo, a także rodzinom zamieszkującym teren Gminy Wierzchowo. To więzienny Mikołaj kolejny razy uradował dzieci w Gudowie. Radość i zadowolenie na twarzach maluchów były najlepszą nagrodą dla ofiarodawców.
Celem odbywania kary jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw - tak mówi przepis, a działalność charytatywna grupy jest jego praktycznym aspektem. Uwrażliwienie na innych ludzi, budowanie poczucia odpowiedzialności to kierunki resocjalizacji, które realizujemy w naszej jednostce. Poczucie sprawczości pozwala uwierzyć we własne możliwości, a co za tym idzie doprowadzić do trwałej zmiany w życiu osoby skazanej.


tekst i zdjęcia: mjr Maciej Słomka

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej