W dniach 1-2 czerwca 2018 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyło się I Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych Służb Mundurowych

W dniach 1-2 czerwca 2018 r.,  w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyło się I  Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych Służb Mundurowych, którego uczestnikami byli żołnierze i funkcjonariusze realizujący na co dzień zadania z zakresu bezpieczeństwa państwa i  porządku publicznego. Organizatorami seminarium byli: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w  Kaliszu oraz Biuro Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Honorowy Patronat objął Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Czesław Tuła. Celem seminarium była wymiana doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami polskich i zagranicznych służb mundurowych, wypracowanie wspólnych procedur działania w sytuacjach kryzysowych, podejmowanie czynności ochronnych oraz technik interwencyjnych. Podczas seminarium, które prowadzone było w formie warsztatowej, uczestnicy szkolili się w zakresie rozpoznawania symptomów terroryzmu, zapoznali się z technikami inwigilacji do organizacji terrorystycznych oraz zdobywali informacje na temat zagrożeń jakie stoją przed służbami mundurowymi w Europie i na świecie, spowodowane migracją ludności i  różnicami kulturowymi. Wykład inauguracyjny na temat „Współczesnych form zagrożenia terroryzmem” wygłosiła dr Magdalena El Ghamari. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał płk Ryszard Czapracki, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Zajęcia w formie warsztatów i ćwiczeń prowadzili instruktorzy z Hiszpanii i Irlandii, funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz instruktorzy Zakładu Technik Interwencyjnych i Szkolenia Strzeleckiego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej mjr  Piotr Zdunowski.

Tekst: mjr Ewa Saganowska

Zdjęcia: COSSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej