W dniu 22 października 2021 roku w Kościele Św. Mikołaja w Głogowie odbyło się bierzmowanie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Głogowie.

Trzech osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Głogowie przyjęło Sakrament Bierzmowania. Uroczystość odbyła się w Parafii Św. Mikołaja w Głogowie. W uroczystości wzięli udział ppłk Andrzej Zalewski - Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie, por. Marcin Szczepański - Kierownik działu penitencjarnego oraz wychowawcy. Skazanych do sakramentu bierzmowania przygotowywał ksiądz kapelan Sebastian Kluwak, sakramentu udzielił Biskup Tadeusz Lityński.

Osoby pozbawione wolności pomimo szeregu popełnionych przestępstw potrzebują różnej pomocy w tym pomocy duchowej. Spotkania osadzonych z osobami duchownymi to wyjątkowy rodzaj kontaktu, oparty również na rachunku sumienia - mówi ppłk Andrzej Zalewski Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie - Religia jest w każdym miejscu gdzie znajduję się człowiek - dodaje.

Podczas bierzmowania kandydat zostaje namaszczony przez Biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa.

 

tekst: Rzecznik prasowy Małgorzata Sobków

foto: www.mikolajglogow.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej