Święto Służby Więziennej z udziałem Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju.

17 lutego 2020 o godz. 11.00 w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach miały miejsce wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej. Organizatorem obchodów był Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzej Baliński. Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń resortowych oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej.

W uroczystości wzięli udział m.in.  Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, szefowie służb mundurowych  województwa śląskiego, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, władz wojewódzkich i samorządowych, środowisk akademickich, instytucji współpracujących ze Służbą Więzienną.

Awanse i odznaczenia

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych również  funkcjonariuszom z Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 4 funkcjonariuszy naszej jednostki. Minister Sprawiedliwości przyznał również  odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej” osobie wspierającej  działania Służby Więziennej na Śląsku reżyserowi -  Panu Andrzejowi Kałuszko.

Tekst: kpt. Agnieszka Wazowska

Zdjęcia :SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej