W dniu 25.05.2015 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbyło się potkanie osadzonych ze Zdzisławem Betlejewski oraz Andrzejem Olczykiem.

Zdzisławem Betlejewski przez lata walczył z uzależnieniem. Dziś pomaga innym obrazując własnym przykładem mechanizm uzależnieniem oraz negatywne skutki zażywania środków odurzających oraz alkoholu.

Natomiast Andrzej Olczyk jest absolwentem Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; absolwent Akademii Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Obecnie kontynuuje naukę w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest certyfikowanym Specjalista Terapii Uzależnień. Posiada także wykształcenie w zakresie edukatora HIV/AIDS (upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie wiedzy podstawowej o HIV/AIDS), konsultanta HIV/AIDS (upoważniający do pracy w telefonach zaufania oraz poradniach i punktach informacyjnych) oraz doradcy (upoważniający do prowadzenia poradnictwa w Punktach Konsultacyjno Diagnostycznych wykonujących anonimowe i bezpłatne testy HIV)

W czasie spotkania osadzeni mogli opowiedzieć o własnych doświadczeniach, które skłoniły ich do sięgnięcia po alkohol czy narkotyki. Poznali mechanizmy uzależnienia. Duża grupa osadzonych, zatroskana losem swoich dzieci pytała o tak modne w ostatnim czasie dopalacze. Andrzej Olczyk przestrzegł przed negatywnymi skutkami zażywania tego typu substancji. Przedstawił w jaki sposób dopalacze niszcząc organizm człowieka.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej