Odpowiadając na inicjatywę własną słuchaczy kolejnego kursu przygotowawczego realizowanego w OZ Kikity administracja oddziału zorganizowała wyjazd do pobliskiego Biskupca celem uczestnictwa w akcji honorowego krwiodawstwa.

Z pośród 30 uczestników szkolenia aż siedemnaścioro zadeklarowało chęć niesienia pomocy poprzez honorowe oddanie krwi. Już samo przybycie i przemarsz mundurowej formacji uliczkami niewielkiego Biskupca wzbudziły spore ożywienie i zainteresowanie mieszkańców. Natomiast pobieranie krwi przebiegło bardzo spokojnie, sprawnie i w sympatycznej atmosferze stworzonej przez entuzjastycznie nastawionych funkcjonariuszy i bardzo miły personel olsztyńskiego RCKiK. Dzięki szlachetnej postawie słuchaczy „kapitał” krwi miasta Biskupiec powiększył się o 14 litrów tego bezcennego leku. Natomiast funkcjonariusze Służby Więziennej mogli kolejny raz pokazać, że ich służba dla społeczeństwa nie kończy się na granicy więziennych murów. Pozostaje mieć nadzieję, że ta pożyteczna inicjatywa nawiązanej współpracy Oddziału ewnętrznego w Kikitach z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie znajdzie swój wyraz w kolejnych akcjach honorowego krwiodawstwa funkcjonariuszy SW realizowanych także na miejscu w Kikitach.

Tekst i zdjęcia: por.Lech Łach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej