W dniu 9 lutego 2021 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi z okazji Święta Służby Więziennej.

Święto Służby Więziennej

8 lutego 1919 r. marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, w dekrecie „W sprawie tymczasowych przepisów więziennych” ustalił zasady i organizację polskich więzień. Mimo tymczasowego charakteru tego aktu prawnego i krótkiego, bo dziesięcioletniego obowiązywania, utworzył podwaliny polskiego systemu penitencjarnego na odrodzonych ziemiach polskich. Dekret kładł zręby pod nowoczesne więziennictwo, stając się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego. Dlatego datę jego wydania traktujemy jako początek naszej formacji i oficjalne Święto Służy Więziennej.

Krew – bezcenny dar

W związku z trudną sytuacją epidemiczną i utrzymującym się zapotrzebowaniem na krew, funkcjonariusze krasnostawskiej jednostki, po raz kolejny odpowiedzieli na apel RCKiK udowadniając tym samym, że zawsze są gotowi nieść pomoc.

Krew jest jedyną płynną tkanką w organizmie człowieka i spełnia wiele funkcji mających fundamentalne znaczenie dla życia. Wytwarzana jest w szpiku kostnym. Krew jest więc lekiem ratującym życie, który stosuje się tylko u tych chorych, u których nie ma możliwości zastosowania alternatywnego leczenia.

Oddawanie krwi jest najwspanialszym darem, gestem o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. Darem, który ratuje zdrowie i życie.

 

Motywacja naszych krwiodawców

mjr Mariusz Lisowski – „Krew zacząłem oddawać w roku 1998 w wojsku. Do tej pory oddałem ok. 6 litrów. Moim sukcesem jest to, że w akcje krwiodawstwa udało mi się wciągnąć moją córkę. Zarejestrowałem się także w bazie dawców szpiku”.

kpt. Sebastian Zając – „Krew oddaję od roku 2006. Zostałem uhonorowany srebrną odznaką zasłużonego krwiodawcy. Pierwszy raz oddałem krew dla sąsiada, który oczekiwał na zabieg ratujący życie. Oprócz oddawania krwi aktywnie uczestniczę w akcjach poszukiwania dawców szpiku”.

chor. Zbigniew Sawa – „Potrzebę oddawania krwi dostrzegłem jeszcze w wojsku w roku 1988. Na przestrzeni lat oddałem już przeszło 20 litrów. Do oddawania krwi zmotywowała mnie choroba jednego z członków rodziny, który potrzebował krwi.”

st. sierż. sztab. Marcin Kończyński – „Krew oddaję od roku 2004. Oddałem już ponad 10 litrów. Robię to z potrzeby pomocy bliźniemu.”

sierż. sztab. Krzysztof Iwańczuk – „Krew oddaję od roku 2010. Staram się odpowiedzieć na każdy apel o pomoc. Od 3 lat krew oddaję z żoną, którą zachęciłem do przystąpienia do tej szczytnej akcji”.

sierż. Krzysztof Niewiadomski – „Krew oddaję przez 15 lat. Podjąłem taką decyzję kiedy przygotowywałem się do zabiegu, wtedy uświadomiłem sobie wartość krwi i jej składników w procesie leczenia. Ponadto motywuje mnie myśl, że mogę komuś pomóc. W krwiodawstwo udało mi się wkręcić skutecznie kilku znajomych”.

Przytoczone wypowiedzi to relacja jedynie części funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, którzy na przestrzeni lat swoimi czynami udowadniają, że oddawanie krwi to jeden z najpiękniejszych wymiarów służby na rzecz drugiego człowieka.

 

Opracowanie: chor. Magdalena Łukowiec, mł. chor. Bartłomiej Suryś

Zdjęcia: mjr Mariusz Lisowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej