Jak skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia swojego, innego funkcjonariusza bądź osób postronnych? Jak w sposób efektywny i  praworządny stosować środki przymusu bezpośredniego? To główne zagadnienia poruszane podczas praktycznego szkolenia dla funkcjonariuszy działu ochrony, które przeprowadzili członkowie Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Katowicach. Takie szkolenia są bardzo potrzebne, bowiem codzienna służba w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi wiąże się z dużym ryzkiem, dlatego też funkcjonariusze muszą potrafić reagować w sytuacjach ekstremalnych szybko, sprawnie, bezpiecznie oraz w sposób zgodny z prawem.

Funkcjonariusze nie znają dnia ani godziny…

…kiedy znajdą się w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu lub życiu, czy też będą musieli udzielić pomocy innemu funkcjonariuszowi, który znalazł się w niebezpieczeństwie. Musimy pamiętać, że Służba Więzienna jest jedyną formacją w Polsce, która na tak dużą skalę ma stały i bezpośredni kontakt  z  przestępcami, którzy niejednokrotnie odbywają karę za dokonanie licznych i brutalnych przestępstw (zabójstwa, rozboje, pobicia). Ponadto wśród osadzonych jest wiele osób  uzależnionych od alkoholu, środków odurzających, z zaburzeniami osobowości, skłonnościami do agresywnych i nieprzewidywalnych reakcji, a także mających niski próg frustracji, a co się z tym wiąże nie potrafiących odraczać gratyfikacji.  Tak więc już sama specyfika miejsca jakim jest zakład karny, czyli zgrupowanie na małej przestrzeni osób zdemoralizowanych stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet  życia funkcjonariuszy. Podczas wykonywania codziennych czynności funkcjonariusze zawsze muszą być gotowi na nieprzewidywalne zachowania ze strony skazanych.

Katowicka GISW dzieli się wiedzą i doświadczeniem

W dniach 9-12 lipca 2019 roku funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej przeprowadzili na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu szkolenie z technik samoobrony, sposobów zachowania się w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia oraz metod wzajemnego zabezpieczania się podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych oraz zgodnego z prawem stosowania środków przymusu bezpośredniego. W szkoleniu  uczestniczyli funkcjonariusze działu ochrony m.in.  oddziałowi, dowódcy zmiany, którzy  pełnią służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Pod okiem doświadczonych kolegów doskonalili umiejętności radzenia sobie m.in. w przypadku agresywnego zachowania się skazanego np.  podczas doprowadzania na czynności procesowe, kontroli osobistej.  Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi, opartymi na ćwiczeniach, symulacjach i inscenizacjach, bazujących na wydarzeniach, które miały miejsce na terenie różnych  jednostek penitencjarnych lub bardzo prawdopodobnych.

Szkolimy się, by działać jeszcze skuteczniej

,,Zawód funkcjonariusza Służby Więziennej  jest bardzo odpowiedzialny, stresujący i niebezpieczny. W związku z tym od funkcjonariuszy wymaga się wysokiej sprawności psychofizycznej oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych. Dlatego  stale muszą podnosić swoje umiejętności w zakresie samoobrony czy też  praworządnego stosowania środków przymusu bezpośredniego. W sytuacji zagrożenia muszą potrafić podjąć odpowiednią decyzję i zareagować błyskawicznie, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie, współpracownikom, innym osadzonym, a czasami także osobom postronnym. W tym celu w Zakładzie Karnym  w Zabrzu cyklicznie organizowane są szkolenia doskonalące zarówno przez kadrę kierowniczą jak i funkcjonariuszy GISW” - podkreśla kpt. Roman Mika, kierownik działu ochrony.

Tekst i zdjęcia: ppor. Katarzyna Jabłońska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej