W dniu 1 marca 2021 r. mjr Dariusz Stafijowski - zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, uczestniczył w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych. Uroczystą mszą św. w kościele pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie uczczono pamięć Niezłomnych, którzy z najwyższym poświęceniem walczyli o niepodległą i niezależną Rzeczpospolitą.

Żołnierze Wyklęci

Żołnierze Wyklęci – bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walczyli o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Od 2011 r., dzień 1 marca, został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Edukacja historyczna za murami krasnostawskiego aresztu

Kadra działu penitencjarnego  Aresztu Śledczego w Krasnymstawie w oddziaływaniach wychowawczych skierowanych do osób pozbawionych wolości,  kładzie nacisk między innymi na krzewienie wiedzy historycznej. Z tego względu z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” opracowano liczne audycje radiowęzłowe oraz konkursy wiedzy, przybliżające  skazanym najważniejsze karty historii Naszej Ojczyzny. Historia ta jest nam bliska, ponieważ dotyczy naszych ojców, czy też dziadków, których losy odkrywamy na nowo. Prowadzone oddziaływania penitencjarne o charakterze edukacyjnym, pozwalają na kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej wśród osadzonych oraz pobudzają do refleksji nad kształtem współczesnego patriotyzmu, który swoją siłę buduje na świadectwach przeszłości.

Opracowanie: chor. Magdalena Łukowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej