Dokładnie 80 lat temu, 1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy, bez formalnego wypowiedzenia wojny, napadły na Rzeczpospolitą. Zaatakowały ją z trzech stron: od zachodu, z północy i południa. Rozpoczęły tym samym II wojnę światową.

1 września 2019 r. o godz. 4:45 zawyły syreny, dały tym samym sygnał do rozpoczęcia uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z mieszkańcami miasta, przedstawicielami władz samorządowych, harcerzami, kombatantami, przedstawicielami służb mundurowych oraz innych organizacji wzięli udział w uroczystościach, które odbyły się przed Pomnikiem Poległych i Zamordowanych Harcerzy w Starogardzie Gd. Spotkaliśmy się dzisiaj o tak wczesnej porze, żeby uczcić ich pamięć i oddać hołd poległym w czasie II wojny światowej – powiedział prezydent Janusz Stankowiak – przypomniał też o dramatycznych wydarzeniach z pierwszych dni września 1939 roku i walecznej postawie polskich żołnierzy oraz harcerzy. Zebrani uczcili pamięć i oddali hołd poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej. Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje złożyły przed pomnikiem wieńce i kwiaty.

 

Tekst: mjr Marzena Grochocka-Buchholz

Zdjęcia: mjr Waldemar Szonert

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej