W dniu 16 lipca br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek wraz z p.o. Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy mjr Krzysztofem Kulczyckim wzięli udział w uroczystości złożenia przysięgi Żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej.

Na zaproszenie Dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Płk Łukasza Cieplińskiego – Płk Dypl. Arkadiusza Mikołajczyka oraz Burmistrza Miasta Dębica – Mariusza Szewczyka, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie wraz z delegację kierownictwa  Zakładu Karnego w Dębicy wzięli udział w przysiędze Żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele pw. Ducha Świętego w Dębicy, by po jej zakończeniu uczcić pamięć „Żołnierzy Wyklętych” przez złożenie wiązanek i wieńców pod obeliskiem. Następnie na dębickim rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa. Obecny na uroczystości Wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk odczytał odezwę Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza do nowo zaprzysiężonych żołnierzy. W tak historycznym dla miasta Dębica wydarzeniu nie mogło zabraknąć naszej formacji. Po 15 latach, kiedy z Dębicy wyprowadzono 3 Pułk Saperów, do miasta powróciło Wojsko. Nad Wisłoką będzie stacjonować batalion 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego.

Tekst: por Mariusz Konefał
Zdjęcia: por Katarzyna Król

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej