Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie płk Wojciech Szczudło na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku powołał z dniem 16 stycznia por. Adama Gacurę oraz por. Piotra Łątkę na stanowiska Zastępców Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku.

16 stycznia br. w świetlicy zakładu karnego odbyła się odprawa kierownictwa, podczas której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie płk Wojciech Szczudło wręczył nominację por. Adamowi Gacurze oraz por. Piotrowi Łątce na stanowiska Zastępców Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku.

Porucznik Adam Gacura służbę rozpoczął 01 sierpnia 2002 r. w Zakładzie Karnym w Kamińsku, jako strażnik działu ochrony, gdzie następnie pełnił służbę na stanowiskach oddziałowego, przewodnika psa oraz młodszego wychowawcy. Dnia 01 kwietnia 2020 r. objął stanowisko zastępcy kierownika działu penitencjarnego. Od 01 października 2020 r. służbę pełnił, jako kierownik działu penitencjarnego.

 Porucznik Piotr Łątka służbę rozpoczął 1 września 2008 r. na stanowisku strażnika działu ochrony Zakładu Karnego w Barczewie. Następnie zajmował kolejno stanowiska starszego strażnika, oddziałowego oraz młodszego inspektora, inspektora i starszego inspektora działu ochrony Zakładu Karnego w Barczewie.  Z dniem 5 kwietnia 2022 r. został przeniesiony do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie na stanowisko specjalisty ds. ochrony.

Gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

 

Tekst i zdjęcia: sierż. Marcin Ferdycz

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej