8 września grupa osadzonych pod opieką wychowawcy miała możliwość uczestnictwa w rajdzie rowerowy połączonym z lekcją historii naszego terenu.

Rajd został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, Muzeum Pogranicza w Działdowie i Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie.

Start rajdu odbył się z placu przy budynku niemieckiego obozu KL Soldau (przy ul. Grunwaldzkiej). Przed rozpoczęciem rajdu zaprezentowano nowo postawioną tablicę informacyjną, poświęconą historii obozu. Głos zabrała senator Bogusława Orzechowska i dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon.

Trasę rajdu przemierzyło ponad 70 cyklistów. Liczyła ona około 40 km – Działdowo, Księży Dwór, Kurki, Wierzbowo, Narzym, Kraszewo, Iłowo-Osada, Las Białucki, Purgałki, Chorab, Brodowo, Kisiny, Działdowo.

Podczas przystanków w Narzymiu i w Lesie Białuckim (przy pomniku, poświęconym ofiarom hitlerowskich zbrodni, złożono kwiaty i zapalono znicze), głos zabierał dziennikarz, edukator, wieloletni pracownik IPN Piotr Szubarczyk.

Meta rajdu znajdowała się na dziedzińcu działdowskiego zamku, gdzie na wszystkich uczestników czekała grochówka i kiełbaska. Rozlosowano także nagrody przygotowane przez IPN i Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość”. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał koszulkę z motywami patriotycznymi i drobne upominki edukacyjne.

Tekst: por. Sławomir Grochowski

Zdjęcia: dzięki uprzejmości działdowo.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej