Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Kielcach uczestniczyli po raz piąty w uroczystościach upamiętniających bohaterskich partyzantów ze zgrupowania „Ponury - Nurt” z Gór Świętokrzyskich.

          15 czerwca br. na polanie „Wykus” miały miejsce obchody, przy udziale Ministra - Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewody i Marszałka Świętokrzyskiego, żołnierzy i funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, harcerzy oraz licznie przybyłych mieszkańców. Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandarów, podniesienia flagi, Mszy Świętej w intencji mjr. „Nurta” i jego Żołnierzy, Wręczenia Honorowych Odznak, Apelu poległych. Na zakończenie złożono wieńce pod pomnikiem – kapliczką, poświęconą partyzantom.

Udział funkcjonariuszy Służby Więziennej w tym podniosłym wydarzeniu, ma na celu kontynuowanie pamięci o polskich bohaterach a także utrwalenie wśród funkcjonariuszy postawy patriotycznej. Obecność w tym szczególnym miejscu i czasie jest istotna jako właściwa wzorcu postępowania, niezbędnego w realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności.

mjr Michał Głowacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej