29 kwietnia 2020 roku Areszt Śledczy w Krasnymstawie przekazał ponad 400 sztuk maseczek ochronnych dla funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga.

Razem w walce z epidemią

Funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji oraz innych służb mundurowych codziennie z narażeniem własnego zdrowia poświęcają się drugiemu człowiekowi, chroniąc obywateli przed różnymi zagrożeniami. Dbając o bezpieczeństwo publiczne nie mogą zapomnieć o własnej ochronie. W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy skazani szyją maseczki ochronne, które trafiają do najbardziej potrzebujących. Nie pozostajemy obojętni na apele o pomoc, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ratowanie czyjegoś zdrowia lub życia. Zawsze jesteśmy gotowi do działania.

Kształtowanie u skazanych  postaw społecznych w czasie epidemii

Zaangażowanie skazanych z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie w szycie maseczek ochronnych ma ich uwrażliwiać na potrzeby drugiego człowieka. Dać  poczucie, że są potrzebni innym ludziom. Dodaje im to wiary we własne siły oraz pewności siebie. Skazani dzięki takim inicjatywom uczą się empatii, bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi oraz szacunku do zdrowia i życia ludzkiego.

Tekst i zdjęcia: chor. Magdalena Łukowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej