W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii, Areszt Śledczy w Kielcach włączył się do zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcji pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga. W jednostce realizowany jest program resocjalizacji „Wirus SARS-CoV-2 – szycie maseczek.”

Ma on na celu zwrócenie uwagi osadzonych na istotę problemu pandemii koronawirusa – objawy choroby, ścieżkę postępowania po zauważeniu pierwszych symptomów, na czym polega kwarantanna.

Niewątpliwym atutem programu jest zapoznanie osadzonych z zaleceniami dotyczącymi obostrzeń bezpieczeństwa higieniczno-epidemiologicznego, zarówno dla osadzonych w jednostce, jak i opuszczających zakład po odbyciu kary pozbawienia wolności. Ważne jest również uwrażliwienie ich na konieczność niesienia pomocy innym.

Osadzeni będą brali udział w prelekcjach oraz warsztatach praktycznych, wykonując zabezpieczenia przeciwwirusowe, takie jak maseczki czy przyłbice.

Ponadto na terenie Aresztu personel penitencjarny na bieżąco przeprowadza z osadzonymi rozmowy na temat przeciwdziałaniu rozszerzania się coronawirusa. Uwrażliwiani są na przestrzeganie higieny osobistej, nie skupianie się w większych grupach, a także uświadamiają o skali niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zasad oraz obowiązkach nałożonych na wszystkich obywateli określonych w stosownych przepisach.

Należy zaznaczyć, iż równolegle realizowany jest program readaptacyjny, którego jednym z celów jest montaż przyłbic. W ramach tego programu powstałe przyłbice zostały wydane funkcjonariuszom z kieleckiej jednostki oraz pracownikom z trzech zewnętrznych instytucji.

mł. chor. Paweł Górnisiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej