Powszechnie przyjęło się powiedzenie, że sport to zdrowie. Jednak podejmowanie wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej daje nam o wiele więcej korzyści.

Korzyści aktywności ruchowej

Sport wpływa nie tylko na poprawę naszego zdrowia i kondycji, ale też pozytywnie oddziałuje na nasz nastrój. Ludzie, którzy choć trochę się ruszają, mają więcej energii, lepszy humor, samopoczucie oraz samoocenę. Doskonałą okazją dostarczania osobom pozbawionym wolności odpowiedniej dawki ruchu stwarzają zajęcia sportowe realizowane we wszystkich jednostkach penitencjarnych, a także rekreacja w ramach zajęć kulturalno – oświatowych. Realizacja programów Służby Więziennej propagujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród osób pozbawionych wolności przynosi w tym względzie pozytywne rezultaty.

W Zakładzie Karnym w Kamińsku w kontekście szeroko rozumianej pracy resocjalizacyjnej z osobami pozbawionymi wolności, podejmuje się szereg przedsięwzięć sprzyjających społecznej readaptacji skazanych. W oddziaływaniu na skazanych poza pracą, nauczaniem w postaci szkoleń kursowych, środkami terapeutycznymi, podtrzymaniem kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym ważną rolę odgrywają zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe. W Zakładzie Karnym w Kamińsku znajduje się kilka boisk przeznaczonym do gry w piłkę siatkową i koszykową. W okresie letnim skazani bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach na świeżym powietrzu. Co roku są organizowane turnieje pomiędzy oddziałami, a najlepsi spośród skazanych mają możliwość sprawdzenia się w meczu z funkcjonariuszami zakładu.

Wybiec w przyszłość

Celem turniejów jest promowanie wśród osadzonych postaw tolerancji, równouprawnienia, promowanie zasad gry fair-play, a także aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia. Skazani mogą również korzystać z sal rekreacyjnych oraz świetlic usytuowanych w oddziałach mieszkalnych, gdzie chętnie grają między innymi w tenisa stołowego. W dodatku od kilku lat w tutejszej jednostce funkcjonuje program resocjalizacyjny „Wybiec w przyszłość”. Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności mają możliwość uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych wewnątrz terenu zakładu karnego. Jednym z głównych celów programu jest uzyskanie u skazanych zrozumienia i zaakceptowania roli rywalizacji sportowej oraz własnego prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Ponadto skazani doskonalą naukę prawidłowego funkcjonowania w grupie i relacjach społecznych wraz z utrzymaniem zasad sportowej rywalizacji.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Mateusz Wierzbowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej